Fem medelstora arter med främst bruna vingar med tydliga ögonfläckar på båda vingarna och på båda sidor. Alla utom en har en stor ögonfläck nära spetsen på framvingen som syns på båda sidor. Hanarna upprätthåller revir. De har en hoppande och knyckig flykt.

Elymniini
Gräsfjärilar

3 Genus, totalt 5 arter
Fotoöversikt Detaljer

Pararge
Gräsfjärilar
Lasiommata
Gräsfjärilar
Lopinga
Gräsfjärilar
Vingbredd: 33-56 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bromus, Carex, Festuca, Poa