Pyralis Ljusmott

3 Arter Detaljer
Tre karakteristiska arter som knappast kan förväxlas med andra arter med bruna eller rödaktiga framvingar med två tydliga vita tvärlinjer. De liknande lienigialis och farinalis hittas främst inomhus.
Pyralis regalis
Kungligt ljusmott
Pyralis lienigialis
Brunt ljusmott
Pyralis farinalis
Farinmjölmott
Vingbredd: 16-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: