Åtta arter utan större yttre likheter. Samtliga är karakteristiska och normalt enkla att bestämma. De har relativt breda framvingar och påminner kanske mest om arterna i Pyraustinae.

Pyralinae
Mott

2 Tribi, totalt 8 arter
Fotoöversikt Detaljer

Vingbredd: 16-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrimonia, Carpinus, Corylus, Epilobium palustre, Helianthemum, Ligustrum vulgare, Lotus, Quercus, Salix