Elva arter med mörka framvingar i olika bruna nyanser med ett ljust tvärband i inre halvan och antingen ljusa tvärlinjer eller ljust tvärband i yttre halvan. De varierar en hel del i teckning och i vissa fall även i grundfärg, så försiktighet krävs vid artbestämning. Liknande arter finns också bl.a. i släktet Celypha.

Phiaris
Brokvecklare

11 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Phiaris umbrosana
Alkärrsbrokvecklare
Phiaris obsoletana
Fjällbrokvecklare
Phiaris dissolutana
Vitbandsbrokvecklare
Phiaris metallicana
Metallbrokvecklare
Phiaris schulziana
Ljungbrokvecklare
Phiaris turfosana
Torvbrokvecklare
Phiaris heinrichana
Tajgabrokvecklare
Phiaris micana
Mossebrokvecklare
Vingbredd: 12-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva, Calluna, Erica, Mentha, Pyrola, Rhododendron, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis