Arter med Rhododendron (Rododendronar) som värdväxt

Antal arter: 5
Stigmella lediella
Stigmella lediella
Skvattramdvärgmal
Sparganothis praecana
Sparganothis praecana
Fjällångpalpvecklare
Ditula angustiorana
Ditula angustiorana
Idegransbredvecklare
Phiaris bipunctana
Phiaris bipunctana
Blåbärsbrokvecklare
Gypsonoma nitidulana
Gypsonoma nitidulana
Videhakvecklare