Micropterigoidea Käkmalar

1 Familjer, totalt 5 arter Fotoöversikt Detaljer
Fem arter med karakteristiskt metallskimrande vingar i guld och purpur. Dagaktiva vår och försommar. Saknar sugsnabel. Äter pollen och ses ofta i blommor. Rufsig kalufs som hos fyra av arterna är gul och hos mansuetella svart. Lite liknande arter finns bland purpurmalarna.
Micropterigidae
Käkmalar
Vingbredd: 6-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer pseudoplatanus, Caltha palustris, Carex, Crataegus, Quercus, Ranunculus, Vaccinium, Veronica