Fem arter med karakteristiskt metallskimrande vingar i guld och purpur. Dagaktiva vår och försommar. Saknar sugsnabel. Äter pollen och ses ofta i blommor. Rufsig kalufs som hos fyra av arterna är gul och hos mansuetella svart. Lite liknande arter finns bland purpurmalarna.

Micropterigoidea
Käkmalar

Fotoöversikt, 5 arter (av 5)
Detaljer