Hypsopygia Ljusmott

2 Arter Detaljer
Två omisskänneliga och sinsemellan olika arter med det gemensamt att de har två relativt raka gula tvärlinjer som vidgas vid framkanten.
Hypsopygia costalis
Högstjärtsmott
Vingbredd: 16-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: