Hemerobiidae Florsländor

7 Genus, totalt 30 arter Fotoöversikt Detaljer
Tjugonio arter med genomskinliga framvingar som ofta har en brunaktig ton. De flesta har en del mörk teckning på framvingarna, speciellt på och invid tvärribbor. Familjen kan skiljas från alla andra på att ribborna i costalfältet är kraftigt förgrenade. Vanskligast att bestämma är arterna i de stora släktena Hemerobius och Wesmaelius. Wesmaelius karakteriseras av att det finns en tvärribba mellan medialribban och radialribban innersta gren. Viktiga kännetecken för att bestämma liknande arter är huvudets och mellankroppens utseende, antalet sidogrenar från radialribban. Några arter måste samlas in för säker bestämning. Hanar är normalt enkla att bestämma på bakkroppens spets.
Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: