En omisskännelig art. Huvud och mellankropp bruna. Framvingarna bruna och breda med brett costalfält och unik inbuktning som gör arten lätt att känna igen.

Drepanepteryx

1 Arter
Detaljer

Framvingelängd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: