Drepaninae Sikelvingar

5 Genus, totalt 7 arter Fotoöversikt Detaljer
Sju arter som närmast påminner om mätare och där alla utom den mycket speciella slånspinnaren har karakteristiskt utdraget framhörn. Finns mätare och nattflyn som har detta, men inte så extremt som dessa. Arterna är lätta att identifiera, men det krävs lite försiktighet med släktena med två arter. Hanarna har fjäderlika antenner, honorna trådformiga. Larverna saknar analfötter och har bakkroppen lyft från underlaget.
Falcaria
Sikelvingar
Watsonalla
Sikelvingar
Drepana
Sikelvingar
Sabra
Sikelvingar
Cilix
Slånspinnare
Vingbredd: 18-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Betula nana, Betula pubescens, Crataegus, Fagus, Malus sylvestris, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Quercus robur, Rubus, Salix, Tilia, Tilia cordata