En omisskännelig art med gulbruna framvingar. Två mörka tvärlinjer, liten diskpunkt och vågig ytterkant med vita fransar i dalarna. Omisskännelig form på vingarna vid vila som en halv kupol.

Falcaria
Sikelvingar

1 Arter
Detaljer

Falcaria lacertinaria
Tandad sikelvinge
Vingbredd: 27-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula