Diplopseustis Palmmott

1 Arter Detaljer
En karakteristisk art med gråbruna eller rödbruna framvingar med vågig vit tvärlinje 1/3 ut med bred svart yttre bård i bakre delen och vågig vit tvärlinje långt ut. Vita fläckar vid framkanten mellan tvärlinjerna och vågig ytterkant. Svart böjd diskfläck. Ursprungligen från östra Asien och Australien, men införd och på spridning i delar av Europa. En observation i Sverige 2014 vid ljusfälla av ett troligen med växter infört exemplar.
Vingbredd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: