Caradrinini Lövflyn

5 Genus, totalt 15 arter Fotoöversikt Detaljer
Femton ganska små grå brunfärgade arter med ganska sparsmakad teckning. En del av arterna kräver försiktighet.
Caradrina
Lövflyn
Hoplodrina
Lövflyn
Chilodes
Rörflyn
Charanyca
Lövflyn
Athetis
Kärrängsflyn
Vingbredd: 18-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Convolvulus, Daucus carota, Fragaria, Galium, Geum, Hieracium, Lactuca, Lamium, Leontodon, Linaria, Plantago, Plantago lanceolata, Plantago major, Polygonum, Primula, Rubus, Rumex, Rumex acetosa, Sedum, Sedum acre, Silene, Stellaria, Stellaria media, Taraxacum, Typha latifolia, Urtica, Vicia, Viola