En omisskännelig art som är kraftigt byggd med ganska breda och spetsiga framvingar som är gulbruna. Enfärgade med tre smala distinkta och ganska raka tvärlinjer.

Charanyca
Lövflyn

2 Arter
Detaljer

Charanyca ferruginea
Mörkbrunt skuggfly
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Galium, Geum, Leontodon, Linaria, Plantago, Plantago lanceolata, Plantago major, Rubus, Rumex, Taraxacum, Vicia, Viola