Foton av Martin Stoltze

Tinagma anchusellum
Tinagma anchusellum
Oxtungeskäckmal
Pseudoswammerdamia combinella
Pseudoswammerdamia combinella
Orangespetsad gråmal
Orophia ferrugella
Orophia ferrugella
Blåklockepraktmal
Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Blastodacna atra
Blastodacna atra
Apelmärgmal
Diurnea fagella
Diurnea fagella
Bokvårmal
Bisigna procerella
Bisigna procerella
Hieroglyfpraktmal
Crassa unitella
Crassa unitella
Gulstjärtad brunpraktmal
Harpella forficella
Harpella forficella
Jättepraktmal
Coleophora mayrella
Coleophora mayrella
Klövergrönglanssäckmal
Mompha ochraceella
Mompha ochraceella
Gul dunörtsbrokmal
Aristotelia brizella
Aristotelia brizella
Triftfilosofmal
Metzneria neuropterella
Metzneria neuropterella
Nättecknad korgmal
Metzneria neuropterella
Metzneria neuropterella
Nättecknad korgmal
Eulamprotes wilkella
Eulamprotes wilkella
Större silverdystermal
Eulamprotes atrella
Eulamprotes atrella
Svart dystermal
Eulamprotes atrella
Eulamprotes atrella
Svart dystermal
Pseudotelphusa scalella
Pseudotelphusa scalella
Svartvit kantmal
Gelechia sororculella
Gelechia sororculella
Ringfläckad videstävmal
Caryocolum arenariellum
Caryocolum arenariellum
Sandnejlikegallmal
Caryocolum arenariellum
Caryocolum arenariellum
Sandnejlikegallmal
Caryocolum arenariellum
Caryocolum arenariellum
Sandnejlikegallmal
Caryocolum blandellum
Caryocolum blandellum
Svartfläckig buskstjärnblomsmal
Sophronia sicariella
Sophronia sicariella
Sikelstreckad näbbmal
Apotomis betuletana
Apotomis betuletana
Gulanlupen björkknoppvecklare
Pelochrista infidana
Pelochrista infidana
Fältmalörtsrotvecklare
Pammene fasciana
Pammene fasciana
Ekollonsolvecklare
Pammene obscurana
Pammene obscurana
Mörk björksolvecklare
Oxyptilus ericetorum
Oxyptilus ericetorum
Backfibblefjädermott
Crombrugghia distans
Crombrugghia distans
Klofibblefjädermott
Crombrugghia distans
Crombrugghia distans
Klofibblefjädermott
Merrifieldia leucodactyla
Merrifieldia leucodactyla
Linjesprötat timjanfjädermott
Eurhodope cirrigerella
Eurhodope cirrigerella
Åkerväddsmott
Eurhodope cirrigerella
Eurhodope cirrigerella
Åkerväddsmott
Eurhodope cirrigerella
Eurhodope cirrigerella
Åkerväddsmott
Eurhodope cirrigerella
Eurhodope cirrigerella
Åkerväddsmott
Eurhodope cirrigerella
Eurhodope cirrigerella
Åkerväddsmott
Eurhodope cirrigerella
Eurhodope cirrigerella
Åkerväddsmott
Costaconvexa polygrammata
Costaconvexa polygrammata
Mångstreckad fältmätare
Pasiphila chloerata
Pasiphila chloerata
Slånmalmätare
Ptilophora plumigera
Ptilophora plumigera
Fjäderbärare
Ptilophora plumigera
Ptilophora plumigera
Fjäderbärare
Spiris striata
Spiris striata
Streckhedspinnare
Megacoelum infusum
Megacoelum infusum
Ädellövskinnbagge
Euroleon nostras
Euroleon nostras
Fläckig myrlejonslända
Euroleon nostras
Euroleon nostras
Fläckig myrlejonslända
Euroleon nostras
Euroleon nostras
Fläckig myrlejonslända
Euroleon nostras
Euroleon nostras
Fläckig myrlejonslända
Euroleon nostras
Euroleon nostras
Fläckig myrlejonslända
Euroleon nostras
Euroleon nostras
Fläckig myrlejonslända
Osmylus fulvicephalus
Osmylus fulvicephalus
Vattenmyrlejonslända
Lestes dryas
Lestes dryas
Kraftig smaragdflickslända
Coenagrion lunulatum
Coenagrion lunulatum
Månflickslända
Tetrix bipunctata
Tetrix bipunctata
Punkttorngräshoppa
Tetrix undulata
Tetrix undulata
Glänttorngräshoppa
Conocephalus dorsalis
Conocephalus dorsalis
Sävvårtbitare
Decticus verrucivorus
Decticus verrucivorus
Större vårtbitare
Calosoma inquisitor
Calosoma inquisitor
Mindre larvmördare
Carabus granulatus
Carabus granulatus
Bronslöpare
Carabus hortensis
Carabus hortensis
Trädgårdslöpare
Cicindela hybrida
Cicindela hybrida
Brun sandjägare
Cicindela hybrida
Cicindela hybrida
Brun sandjägare
Elaphrus cupreus
Elaphrus cupreus
Bronsgroplöpare
Elaphrus riparius
Elaphrus riparius
Grön groplöpare
Harpalus affinis
Harpalus affinis
Kameleontfrölöpare
Harpalus affinis
Harpalus affinis
Kameleontfrölöpare
Dromius quadrimaculatus
Dromius quadrimaculatus
Fyrfläckig grenlöpare
Dromius quadrimaculatus
Dromius quadrimaculatus
Fyrfläckig grenlöpare
Anchomenus dorsalis
Anchomenus dorsalis
Fläcklöpare
Limodromus assimilis
Limodromus assimilis
Lövskugglöpare
Paranchus albipes
Paranchus albipes
Brun skugglöpare
Poecilus lepidus
Poecilus lepidus
Sommarsollöpare
Calathus fuscipes
Calathus fuscipes
Fältmarklöpare
Amara aulica
Amara aulica
Dikeskornlöpare
Amara aulica
Amara aulica
Dikeskornlöpare
Leistus ferrugineus
Leistus ferrugineus
Roströd kindlöpare
Nebria brevicollis
Nebria brevicollis
Skogsnattlöpare
Nebria livida
Nebria livida
Spöklöpare
Bembidion saxatile
Bembidion saxatile
Stenstrandlöpare
Phaenops cyaneus
Phaenops cyaneus
Blå praktbagge
Lampyris noctiluca
Lampyris noctiluca
Stor lysmask
Lampyris noctiluca
Lampyris noctiluca
Stor lysmask
Poecilium alni
Poecilium alni
Kvistspegelbock
Plagionotus arcuatus
Plagionotus arcuatus
Smalbandad ekbarkbock
Plagionotus arcuatus
Plagionotus arcuatus
Smalbandad ekbarkbock
Plagionotus arcuatus
Plagionotus arcuatus
Smalbandad ekbarkbock
Oxymirus cursor
Oxymirus cursor
Randig skulderbock
Rhagium mordax
Rhagium mordax
Lövträdlöpare
Cassida vittata
Cassida vittata
Juvelsköldbagge
Galeruca tanaceti
Galeruca tanaceti
Renfanebagge
Chilocorus renipustulatus
Chilocorus renipustulatus
Tvåfläckig sköldluspiga
Stenocarus ruficornis
Stenocarus ruficornis
Kornvallmovivel
Otiorhynchus raucus
Otiorhynchus raucus
Pälsöronvivel
Hylobius abietis
Hylobius abietis
Vanlig snytbagge
Pityogenes chalcographus
Pityogenes chalcographus
Sextandad barkborre
Agrypnus murinus
Agrypnus murinus
Gråknäppare
Ctenicera pectinicornis
Ctenicera pectinicornis
Kamglansknäppare
Athous haemorrhoidalis
Athous haemorrhoidalis
Hasselknäppare
Agriotes lineatus
Agriotes lineatus
Randig sädesknäppare
Agriotes obscurus
Agriotes obscurus
Mörk sädesknäppare
Dalopius marginatus
Dalopius marginatus
Blåbärsknäppare
Ampedus sanguineus
Ampedus sanguineus
Tallrödrock
Ampedus sanguineus
Ampedus sanguineus
Tallrödrock
Ampedus sanguineus
Ampedus sanguineus
Tallrödrock
Melanotus castanipes
Melanotus castanipes
Långhornad vedknäppare
Melanotus villosus
Melanotus villosus
Sydlig vedknäppare
Geotrupes spiniger
Geotrupes spiniger
Sandtordyvel
Agrilinus ater
Agrilinus ater
Mattsvart dyngbagge
Aphodius pedellus
Aphodius pedellus
Rödvingad dyngbagge
Aphodius pedellus
Aphodius pedellus
Rödvingad dyngbagge
Aphodius pedellus
Aphodius pedellus
Rödvingad dyngbagge
Rhodaphodius foetens
Rhodaphodius foetens
Rödbukig dyngbagge
Rhodaphodius foetens
Rhodaphodius foetens
Rödbukig dyngbagge
Trichius fasciatus
Trichius fasciatus
Bandad humlebagge
Oryctes nasicornis
Oryctes nasicornis
Noshornsbagge