Coenagrion lunulatum Månflickslända

© Martin Stoltze

Inga kommentarer.