Mecoptera Näbbsländor

Detaljer, 6 arter (av 6) Fotoöversikt
Totalt sex arter i två mycket olika och karakteristiska familjer som delar långa nedåtriktade näbbliknande mundelar. Snösländorna är vinglösa och aktiva under vinterhalvåret, medan skorpionsländorna har fläckiga vingar och hanarna har en bakkroppsspets som påminner om den hos skorpioner.

Boreus hyemalis
Svartblå snöslända


Framvingelängd: 0-0 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Vinglösa med glänsande kropp. Lång nedåtriktad näbb och antenner som är drygt halva kroppslängden. Hanarna har vingarna ombildade till långa krokar och honorna har långa äggläggningsrör. Aktiva på vinterhalvåret.

Boreus westwoodi
Grönsvart snöslända


Framvingelängd: 0-0 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Vinglösa med glänsande kropp. Lång nedåtriktad näbb och antenner som är drygt halva kroppslängden. Hanarna har vingarna ombildade till långa krokar och honorna har långa äggläggningsrör. Aktiva på vinterhalvåret.

Panorpa cognata
Ljus skorpionslända


Framvingelängd: 12-14 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ljusa vingar med svaga fläckar. Basfläcken liten eller saknas. Submedial- och marginal-bandet smala eller saknas. Pterostigmalbandet smalt och ofullständigt. Spetsfläcken svag eller saknas.

Panorpa communis
Vanlig skorpionslända


Framvingelängd: 13-15 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Basfläcken liten eller saknas. Submedialbandet smalt och uppdelat i 2 delar. Marginalbandet smalt och litet. Pterostigmalbandet ofullständigt, mycket sällan komplett Y. Spetsfläcken stor.

Panorpa germanica
Tysk skorpionslända


Framvingelängd: 12-15 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Basfläcken liten eller saknas. Submedialbandet smalt, ofullständigt och uppdelat i 2 delar. Marginalbandet ofta delat, smalt och ofullständigt. Pterostigmalbandet uppdelat i 4 delar och ofullständigt. Spetsfläcken smal, oftast delad.

Panorpa vulgaris
Mörkfläckad skorpionslända


Framvingelängd:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Basfläcken stor och går i 2 celler. Submedialbandet stort och komplett. Marginalbandet brett och stort. Pterostigmalbandet oftast stort och Y-format. Spetsfläcken ofta stor.