Sphinx pinastri Tallsvärmare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Jämngrå framvingar med tre svarta streck. Mellankroppen grå med mörkare sidor. Bakkroppen bandad i svart och grått.
©
♀+♂
Vingbredd: 65-91 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Larix decidua, Larix sibirica, Picea abies, Pinus cembra, Pinus strobus, Pinus sylvestris

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Agrius convolvuli
Åkervindesvärmare