Båda arterna bofasta utan tydliga flyttningsrörelser. Suger nektar genom att hovra vid nattdoftande blommor.

Sphinx
Nattsvärmare

2 Arter
Detaljer

Sphinx ligustri
Ligustersvärmare
Sphinx pinastri
Tallsvärmare
Vingbredd: 65-125 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus excelsior, Larix decidua, Larix sibirica, Ligustrum vulgare, Lonicera, Malus domestica, Picea abies, Pinus cembra, Pinus strobus, Pinus sylvestris, Ribes, Rubus idaeus, Sambucus nigra, Sorbaria sorbifolia, Spiraea, Symphoricarpus, Syringa vulgaris, Viburnum opulus