Lasionhada proxima Tallhedsfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Grå framvingar med diffust avgränsat mörkare mellanfält. Ljus oval och njurfläck med svart kant. Ljust diagonalt stråk mellan mellanfält och ytterfält som startar vid framhörnet. Ofta rostbrun fläck bakom ovalen.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dianthus, Leontodon, Rumex, Silene, Taraxacum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Aporophyla luenebergensis
Kamsprötat puckelfly