Sex relativt små arter med varierande utseende. Fyra av arterna knutna till fjällkedjan och påminner om andra hedflyn. Dessa har flerårig utvecklingscykel. Proxima störst av arterna och den enda som är allmän över stor del av landet.

Eriopygini
Nejlikflyn

2 Genus, totalt 6 arter
Fotoöversikt Detaljer

Lasionhada
Nejlikflyn
Lasionycta
Nejlikflyn
Vingbredd: 20-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus, Betula nana, Dianthus, Dryas octopetala, Empetrum, Galium, Knautia, Lamium, Leontodon, Polygonum, Polygonum aviculare, Rumex, Silene, Stellaria, Taraxacum, Vaccinium uliginosum