Lasiommata megera Svingelgräsfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulorange vingar med brun ytterkant och bruna vågiga tvärlinjer. Framvingen har stor ögonfläck på båda sidor nära spetsen. Bakvingen har 3-5 mindre ögonfläckar på ovansidan och 6-7 på den grå kamouflagetecknade undersidan.
©
♀+♂
Vingbredd: 36-53 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bromus, Festuca, Poa

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Lasiommata maera
Vitgräsfjäril