Incurvaria masculella Mörk kambladskärare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Mörkbrun framvinge och ockragult huvud. En skarp vit fläck mitt på bakkanten och en vid bakhörnet. Hanen har kamtandade antenner.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus betulus, Corylus avellana, Crataegus, Fagus sylvatica, Quercus, Rosa, Tilia, Vaccinium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Incurvaria pectinea
Blek kambladskärare
Incurvaria oehlmanniella
Blåbärsbladskärare
Incurvaria vetulella
Storfläckig kambladskärare