Sju arter med brungrå framvingar med mer eller mindre tydlig metallglans. Alla utom koernieriella har vita eller gulaktiga fläckar vid bak- och/eller framkant. Storleken hos fläckarna varierar och ibland kan någon saknas eller så finns det en extra jämfört med normalfallet, så lite försiktighet krävs. Huvudet har hårlika fjäll. Liknande arter finns i familjen Prodoxidae (knoppmalar).

Incurvaria
Bladskärarmalar

7 Arter
Detaljer

Incurvaria pectinea
Blek kambladskärare
Incurvaria masculella
Mörk kambladskärare
Incurvaria vetulella
Storfläckig kambladskärare
Incurvaria circulella
Tajgabladskärare
Incurvaria oehlmanniella
Blåbärsbladskärare
Incurvaria praelatella
Smultronbladskärare
Incurvaria koerneriella
Bokbladskärare
Vingbredd: 11-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrimonia, Alchemilla, Alnus glutinosa, Betula pendula, Betula pubescens, Carpinus, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus, Fagus sylvatica, Filipendula, Fragaria vesca, Geum rivale, Malus, Prunus, Quercus, Rosa, Rubus, Rubus chamaemorus, Spiraea, Tilia, Vaccinium, Vaccinium myrtillus