Hypsopygia glaucinalis Herkulesmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Brungrå framvingar med två nästan raka ljusgula tvärlinjer som vidgas vid framkanten. Ljusgula fläckar längs framkanten mellan tvärlinjerna.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: