Hypatopa binotella Barrskogsförnamal

Alla foton
Kännetecken: Smala silvergrå framvingar med 4-5 rundade svarta fläckar centralt. Huvudet litet med liggande fjäll och palperna uppåtriktade.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea, Pinus

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Hypatopa inunctella
Alskogsförnamal
Agnoea josephinae
Lövskogstubmal
Agnoea elsae
Tallskogstubmal
Dichomeris juniperella
Grå ennålmal