Tre arter med långsmala grå framvingar med ganska diskret mörkare och ljusare teckning. Inunctella har mycket diffus teckning och kan påminna om andra enfärgat gråaktiga arter. De två andra arterna är tämligen karakteristiska. Huvudet är litet med nedliggande fjäll och palperna smala och uppåtriktade. Larverna lever i förnan.

Hypatopa
Förnamalar

3 Arter
Detaljer

Hypatopa binotella
Barrskogsförnamal
Hypatopa inunctella
Alskogsförnamal
Hypatopa segnella
Blandskogsförnamal
Vingbredd: 13-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea, Pinus