Hemaris tityus Svävflugedagsvärmare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Fram och bakvingar till stora delar genomskinliga. Framvingen har ett svartbrunt band längs ytterkanten som smalnar av mot bakkanten.Diskfält klart utan vingribba.
©
♀+♂
Vingbredd: 37-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium verum, Knautia arvensis, Lonicera xylosteum, Scabiosa columbaria, Succisa pratensis

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Hemaris fuciformis
Humledagsvärmare