Dagaktiva. Till stora delar genomskinliga fram- och bakvingar. Sitter stilla när de suger nektar.

Hemaris
Dagsvärmare

2 Arter
Detaljer

Hemaris tityus
Svävdagsvärmare
Hemaris fuciformis
Humledagsvärmare
Vingbredd: 37-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium verum, Knautia arvensis, Lonicera caerulea, Lonicera caprifolium, Lonicera xylosteum, Scabiosa columbaria, Succisa pratensis