Hemaris fuciformis Humledagsvärmare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Fram och bakvingar till stora delar genomskinliga. Framvingen har ett brett brunt band längs ytterkanten. Diskfältet genomkorsas på mitten av en vingribba.
©
♀+♂
Vingbredd: 37-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Knautia arvensis, Lonicera caerulea, Lonicera caprifolium, Lonicera xylosteum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Hemaris tityus
Svävflugedagsvärmare