Hellinsia lienigiana Gråbofjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen delar sig 2/3 ut. Gråvit framvinge med mörkbruna fjäll. Utdragen fläck vid basen av delningen och två mörka fläckar vid framkanten långt ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Leucanthemum vulgare, Tanacetum vulgare

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Hellinsia didactylites
Fibbleblomsfjädermott
Hellinsia tephradactyla
Treprickigt gullrisfjädermott
Hellinsia osteodactyla
Gult gullrisfjädermott
Hellinsia distincta
Malörtsfjädermott
Hellinsia inulae
Luddkrisslefjädermott