Sex mycket lika arter med framvingen som delar sig drygt halvvägs ut. Gråvit eller gula framvingar med varierande mängd mörk pudring. Mörk fläck vid basen av delningen och ytterligare mörka fläckar i yttre delen av framvingen. Oftast går det att skilja arterna åt från ett foto på fräscha exemplar baserat på den mörka teckningen.

Hellinsia
Fjädermott

6 Arter
Detaljer

Hellinsia osteodactyla
Gult gullrisfjädermott
Hellinsia distincta
Malörtsfjädermott
Hellinsia inulae
Luddkrisslefjädermott
Hellinsia didactylites
Fibbleblomsfjädermott
Hellinsia tephradactyla
Treprickigt gullrisfjädermott
Hellinsia lienigiana
Gråbofjädermott
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia absinthium, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Bellis perennis, Gnaphalium sylvaticum, Hieracium, Inula britannica, Inula salicina, Leucanthemum vulgare, Senecio, Solidago virgaurea, Tanacetum vulgare