Galleria mellonella Större vaxmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna framvingar med ett ljusare och gråare stråk från vingbasen till bakhörnet. Svarta streck bildar diffust tvärband 3/4 ut. Varierande mängd svart fläckar i bakre delen av vingen. Främst knutna till bikupor.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla