Två arter som båda främst är knutna till bikupor med larver som livnär sig på bivax. Båda är karakteristiska och lätta att känna igen.

Galleriini
Vaxmott

2 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Achroia
Vaxmott
Galleria
Vaxmott
Vingbredd: 15-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: