Furcula bicuspis Snövit gaffelsvans

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Centrala bandet mörkt, nästan svart, timglasformat och når nästan bakkantens vinghörn.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Populus tremula

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Furcula furcula
Grå gaffelsvans
Furcula bifida
Gråvit gaffelsvans