Kännetecken: Centrala mörka bandet svart och timglasformat och utdraget i bakkanten till vinghörnet..

Furcula
bicuspis

Snövit gaffelsvans

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Populus tremula

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Furcula furcula
Grå gaffelsvans
Furcula bifida
Gråvit gaffelsvans