Evergestis extimalis Molnbrämat senapsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vitgula framvingar med 2 diffusa bruna tvärlinjer med ett par mörka prickar. Ytterkanten har karakteristisk mörkbrun teckning med violett ton som i mitten når fram till den yttre tvärlinjen.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brassica, Diplotaxis tenuifolia, Iberis, Sinapis arvensis, Sisymbrium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Udea lutealis
Blekgult ängsmott