Sex arter med breda triangulära vingar som gör att de påminner om arterna i pyraustinae. Samtliga är lätta att identifiera och det finns normalt inga större risker för felbestämningar. Alla vilar med vingarna svagt taklikt över kroppen.

Evergestis
Senapsmott

6 Arter
Detaljer

Evergestis frumentalis
Flammigt senapsmott
Evergestis extimalis
Molnbrämat senapsmott
Evergestis limbata
Löktravsmott
Evergestis pallidata
Sommargyllensmott
Evergestis aenealis
Bergsenapsmott
Vingbredd: 18-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alliaria, Alliaria petiolata, Apium, Armoracia, Barbarea vulgaris, Berberis vulgaris, Brassica, Cardamine, Cochlearia, Diplotaxis, Diplotaxis tenuifolia, Erysimum, Iberis, Isatis tinctoria, Lunaria, Raphanus raphanistrum, Rumex, Sinapis, Sinapis arvensis, Sisymbrium, Sisymbrium officinale