Endromis versicolora Skäckspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Två tydliga svarta tvärlinjer med vit kant. Tre distinkta vita trekantiga fläckar nära framhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 50-88 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Carpinus, Corylus, Tilia