En omisskännelig art. Två tydliga svarta tvärlinjer med vit kant. Tre distinkta vita trekantiga fläckar nära framhörnet.

Endromidae
Skäckspinnare

1 Genus, totalt 1 arter
Fotoöversikt Detaljer

Endromis
Skäckspinnare
Vingbredd: 50-88 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Carpinus, Corylus, Tilia