Elachista distigmatella Tvåpunktsgräsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med små svarta rundade fläckar halvvägs och 2/3 ut. Saknar mörk linje i de vita fransarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corynephorus canescens, Festuca ovina

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Elachista dispilella
Fårsvingelgräsmal
Elachista triatomea
Trepunktsgräsmal
Elachista bruuni
Dyngräsmal
Elachista elsaella
Pudergräsmal
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Elachista pollinariella
Pollengräsmal