Elachista compsa Lundsloksgräsmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gråbruna framvingar med böjt vitt tvärband 2/5 ut, smal vit fläck vid bakhörnet och en större ungefär kvadratisk vid framkanten lite utanför. Grått huvud med vitt ansikte. Vingfransarna grå med tydlig svart delningslinje.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Melica nutans, Melica uniflora

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Elachista elegans
Sen piprörsgräsmal
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal