Elachista bisulcella Bergrörsgräsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkt gråbruna framvingar med vitt tvärband mitt på som breddas successivt bakåt och med gult i bakre delen. Mörk delningslinje i fransarna och utanför denna är de ljusare i mitten jämfört med vid fram- och bakkant. Ljus panna.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium sylvaticum, Festuca arundinacea

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Elachista chrysodesmella
Gulbandsgräsmal
Elachista unifasciella
Bokskogsgräsmal
Elachista gangabella
Lundskaftingsgräsmal
Elachista obliquella
Smalbandsgräsmal
Elachista cingillella
Skarpbandsgräsmal
Elachista adscitella
Älväxingsgräsmal