Elachista adscitella Älväxingsgräsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkt brungrå framvingar med ett vitt tvärband mitt på som är smalast i mitten och bredast mot bakkanten och har gula fjäll i ytterkanten. Gulvitt huvud. Mörk delningslinje i fransarna och utanför denna är de ljusare i mitten.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis arundinacea, Deschampsia flexuosa, Festuca gigantea, Melica nutans, Melica uniflora, Milium effusum, Poa, Sesleria

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Elachista obliquella
Smalbandsgräsmal
Elachista cingillella
Skarpbandsgräsmal
Elachista unifasciella
Bokskogsgräsmal
Elachista bisulcella
Bergrörsgräsmal
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista chrysodesmella
Gulbandsgräsmal
Elachista gangabella
Lundskaftingsgräsmal