Diachrysia chrysitis Grönglänsande metallfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Breda framvingar med med spetsigt framhörn. Grönguldglänsande fält som delas av ett brunaktigt mittfält. Ibland smal brygga mellan de två guldglänsande delarna. Orange huvud.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lamium, Leontodon, Origanum vulgare, Plantago, Urtica dioica

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Diachrysia stenochrysis
Mittfältsdelat metallfly