Tre arter med vacker glans i gult eller gulgrönt. Chrysitis och stenochrysis är vanliga och lika och möjligen i själva verket bara en art. Chryson migrant med bara ett enda svenskt fynd.

Diachrysia
Metallflyn

3 Arter
Detaljer

Diachrysia chrysitis
Grönglänsande metallfly
Diachrysia stenochrysis
Mittfältsdelat metallfly
Diachrysia chryson
Guldfläckat metallfly
Vingbredd: 28-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eupatorium cannabinum, Lamium, Leontodon, Melissa, Origanum vulgare, Plantago, Salvia, Urtica, Urtica dioica