Coleophora therinella Dubbellinjerad tistelsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Gulbruna framvingar med vitt längs inre 2/3 av framkanten. Vitt streck från 1/6 ut strax innanför framkanten som grenar sig i yttre delen längs ribbor till framkanten. Par av vita streck från basen i bakre delen. Antenn vit med svaga ringar.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fallopia convolvulus

Liknande (20 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora tamesis
Ljussprötad tågsäckmal
Coleophora virgaureae
Gullrissäckmal
Coleophora absinthii
Absintsäckmal
Coleophora peribenanderi
Linjerad tistelsäckmal
Coleophora trochilella
Gullinjerad gullrissäckmal
Coleophora follicularis
Hampflockelssäckmal
Coleophora proterella
Förväxlad säckmal
Coleophora betulella
Gulstreckad björksäckmal
Coleophora zelleriella
Gulspetsad sälgsäckmal