Coleophora therinella Dubbellinjerad tistelsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Gulbruna framvingar med vitt längs inre 2/3 av framkanten. Vitt streck från 1/6 ut strax innanför framkanten som grenar sig i yttre delen längs ribbor till framkanten. Par av vita streck från basen i bakre delen. Antenn vit med svaga ringar.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fallopia convolvulus

Liknande (20 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora currucipennella
Gulstreckad avenbokssäckmal
Coleophora otidipennella
Dyster frylesäckmal
Coleophora taeniipennella
Gullinjerad tågsäckmal
Coleophora maritimella
Strandtågssäckmal
Coleophora pappiferella
Kattfotssäckmal
Coleophora ramosella
Vitsprötad gullrissäckmal
Coleophora argentula
Mindre röllikasäckmal
Coleophora conyzae
Skarplinjerad krisslesäckmal
Coleophora lineolea
Stinksyskesäckmal