Cochylis dubitana Vithövdad korgblomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med grå och svart fläck vid bakkanten mitt på vingen, mörkgrått rotfält och mörkt band längs ytterkanten. Karakteristiskt vitt huvud och mörk mellankropp.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carduus acanthoides, Carduus nutans, Cirsium, Crepis, Hieracium, Picris, Senecio, Solidago

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Cochylis atricapitana
Ståndsblomvecklare
Cochylis pallidana
Monkeblomvecklare
Eupoecilia angustana
Ljungblomvecklare
Cochylis hybridella
Bitterfibbleblomvecklare