Nio arter med vita eller gulaktiga framvingar med mörkt tvärband och även mörk teckning längs ytterkanten. Kombinationen av mörkt eller ljust huvud och mellankropp artskiljande karaktär för några liknande arter. Några av arterna påminner om arter i närliggande släkten, men de flesta är med fräscha exemplar normalt enkla att artbestämma.

Cochylis
Blomvecklare

9 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Cochylis nana
Björkhängevecklare
Cochylis roseana
Kardväddsblomvecklare
Cochylis flaviciliana
Röd väddblomvecklare
Cochylis epilinana
Linvecklare
Cochylis hybridella
Bitterfibbleblomvecklare
Cochylis dubitana
Vithövdad korgblomvecklare
Cochylis atricapitana
Ståndsblomvecklare
Cochylis pallidana
Monkeblomvecklare
Vingbredd: 9-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carduus acanthoides, Carduus nutans, Centaurea jacea, Cirsium, Crepis, Dipsacus fullonum, Hieracium, Hypericum, Jasione montana, Knautia, Linum catharticum, Linum usitatissimum, Picris, Picris hieracioides, Scabiosa, Senecio, Senecio jacobaea, Solidago